برچسب: واکسن کرونا

آبان 03
خطر واکسیناسیون کووید-۱۹ در اوایل بارداری وجود ندارد

خطر واکسیناسیون کووید-۱۹ در اوایل بارداری وجود ندارد بر اساس یک مطالعه…

خرداد 24
پرداخت هزینه اضافی برای دریافت واکسن فایزر توسط کانادا

پرداخت هزینه اضافی برای دریافت واکسن فایزر توسط کانادا کانادا برای…

بهمن 13
تردید پرستاران کبک برای واکسیناسیون

تردید پرستاران کبک برای واکسیناسیون بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته در…

بهمن 08
متهم شدن زوج ونکووری برای گرفتن واكسن

متهم شدن زوج ونکووری برای پرواز به یوكان بخاطر گرفتن واكسن یک زوج…