برچسب: واکسن کووید -۱۹

مهر 30
کانادا ۲.۹ میلیون دوز واکسن فایزر برای کودکان دریافت می کند

کانادا ۲.۹ میلیون دوز واکسن فایزر برای کودکان دریافت می کند کانادا ۲.۹…