برچسب: واکسن کووید-19

مرداد 09
ارسال واکسن‌های آسترازنکا بازرسی نشده به کانادا و مکزیک

ارسال واکسن‌های آسترازنکا بازرسی نشده به کانادا و مکزیک کانادا و مکزیک…

مرداد 04
ساکنین کبک می‌توانند با مسئولیت خودشان دوز سوم واکسن کووید-۱۹ را دریافت کنند

ساکنین کبک می‌توانند با مسئولیت خودشان دوز سوم واکسن کووید-۱۹ را…