برچسب: واکسن

شهریور 19
اپوزیسیون‎های ساسکچوان، خواستار واکسن اجباری هستند

اپوزیسیون‎های ساسکچوان، خواستار واکسن اجباری هستند رهبر اپوزیسیون‎ها…

شهریور 11
طرح واکسن اجباری برای کارکنان در کانادا همچنان پرطرفدار است

طرح واکسن اجباری برای کارکنان در کانادا همچنان پرطرفدار است طبق نتایج…

بهمن 13
تردید پرستاران کبک برای واکسیناسیون

تردید پرستاران کبک برای واکسیناسیون بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته در…

بهمن 08
متهم شدن زوج ونکووری برای گرفتن واكسن

متهم شدن زوج ونکووری برای پرواز به یوكان بخاطر گرفتن واكسن یک زوج…

آبان 30
نتایج خوب دانشگاه آکسفورد از واکسن کرونا

پس از اعلام دو شرکت فایزر و مدرنا از موفقیت آمیز بودن نتایج واکسن…