برچسب: واکسیناسیون اجباری در بریتیش کلمبیا

شهریور 11
طرح واکسن اجباری برای کارکنان در کانادا همچنان پرطرفدار است

طرح واکسن اجباری برای کارکنان در کانادا همچنان پرطرفدار است طبق نتایج…