برچسب: واکسیناسیون جوانان کانادایی

شهریور 06
صدور تاییدیه تزریق واکسن مدرنا برای کودکان بالای ۱۲ سال در کانادا

صدور تاییدیه تزریق واکسن مدرنا برای کودکان بالای ۱۲ سال در کانادا…