برچسب: وزیر بهداشت کبک

شهریور 05
در کبک حدود ۳۰ هزار نفر از کارکنان واکسینه نشده ‎اند

در کبک حدود ۳۰ هزار نفر از کارکنان واکسینه نشده ‎اند روز پنج‎شنبه…