برچسب: وضعیت اپیدمیولوژی کووید-۱۹

شهریور 09
بدتر بودن وضعیت سلامت ذهنی مونترئالی‌ها نسبت به سایر مناطق کبک

وضعیت سلامت ذهنی مونترئالی‌ها بدتر از سایر مناطق کبک است بر اساس…