برچسب: وضعیت واکسیناسیون در آنتریو

مرداد 07
برنامه جامع بازگشت به مدارس در آنتریو

برنامه جامع بازگشت به مدارس در آنتریو «داگ فورد»، نخست وزیر آنتریو،…