برچسب: وضعیت واکسیناسیون

شهریور 05
قوانین استفاده از ماسک برای بازی‌های هاکی کلگری

قوانین استفاده از ماسک برای بازی‌های هاکی کلگری روز پنجشنبه، مقامات…

مرداد 07
برنامه جامع بازگشت به مدارس در آنتریو

برنامه جامع بازگشت به مدارس در آنتریو «داگ فورد»، نخست وزیر آنتریو،…