برچسب: ویروس کووید-۱۹ در بیمارستان کبک

شهریور 02
افزایش تعداد بستریان کرونایی در کبک

افزایش تعداد بستریان کرونایی در کبک طی ۲۴ ساعت گذشته، ۳۷۶ کیس جدید…