برچسب: وین ایر

شهریور 05
حمله بمب‌گذاران انتحاری به فرودگاه کابل

حمله بمب‌گذاران انتحاری به فرودگاه کابل هنگامی که آخرین پرواز کانادا…