برچسب: کشاورزی

آبان 30
رئیس بومیان فرست نشین استعفای وزیر شیلات را خواستار شد

رئیس بومیان فرست نشین گفته : طی حملات و خشونت هایی که در ماه گذشته بر…