برچسب: کمپین واکسیناسیون

شهریور 02
افزایش تعداد بستریان کرونایی در کبک

افزایش تعداد بستریان کرونایی در کبک طی ۲۴ ساعت گذشته، ۳۷۶ کیس جدید…