برچسب: کمک به افغانستان

شهریور 22
تقدیر مندیچینو از کمک‌های مرد تورنتویی به پناهندگان افغان

یکی از انبوه‌سازان ساکن شهر تورنتو، به طرز خستگی ناپذیری برای کمک به…