برچسب: کووید۱۹ در کانادا

بهمن 10
واکسیناسیون کانادایی ها، ۶ ماه دیرتر از آمریکا و اروپا

واکسیناسیون کانادایی ها طبق پیش بینی اکونومیست، واکسیناسیون همه…