برچسب: کووید-۱۹ در انگلیس

تیر 16
اکثر قوانین محدود کننده مرتبط با کووید-۱۹ در انگلیس پایان خواهند یافت

نخست وزیر انگلستان، بوریس جانسون تأیید کرد که دیگر نیازی به الزام…