برچسب: کووید-19

مرداد 09
ارسال واکسن‌های آسترازنکا بازرسی نشده به کانادا و مکزیک

ارسال واکسن‌های آسترازنکا بازرسی نشده به کانادا و مکزیک کانادا و مکزیک…