برچسب: کووید19 در بریتیش کلمبیا

بهمن 07
پایین ترین آمار زاد و ولد بریتیش کلمبیا در دهه اخیر

پایین ترین آمار زاد و ولد بریتیش کلمبیا در یک دهه اخیر طبق آمارهای…