برچسب: کیس جدید کرونایی

شهریور 17
آنتریو: حدود ۱۲۰۰ کیس جدید کرونایی طی دو روز گذشته

آنتریو: حدود ۱۲۰۰ کیس جدید کرونایی طی دو روز گذشته طی ۴۸ ساعت گذشته،…

شهریور 16
آتاوا: ۲۹ کیس جدید کرونایی در تعطیلات روز کارگر

آتاوا: ۲۹ کیس جدید کرونایی در تعطیلات روز کارگر بهداشت عمومی آتاوا…