برچسب: گردشگران

دی 20
ماهیگیری در دریاچه های یخ زده کانادا

معرفی برخی از دریاچه های کانادا برای ماهیگیری از درون یخ در کشور…

آذر 16
امنیت در کشور کانادا

کانادا یکی از امن‌ترین کشورهای جهان شناخته می‌شود. به گزارش، شاخص صلح…