برچسب: گوزن شمالی

دی 21
حیوانات وحشی و خطرناک کانادا

معرفی حیوانات وحشی کانادا کشور کانادا مساحتی در حدود ۹.۹ میلیون…

دی 15
حیوانات بومی کانادا

برخی از حیوانات بومی کانادا کشور کانادا با طبیعت چشم‌نواز و وسیع خود،…