نرخ مالیات در 3 استان مهم کانادا

نرخ مالیات در 3 استان مهم کانادا

یکی از مهم ترین سیستم های مالی هر کشوری ، سیستم مالیاتی آن کشور می باشد . در کشور کانادا نرخ مالیات برای هر کدام از ایالت ها و استان های کانادا متفاوت است . مالیات میان فدرال و دولت های استانی تقسیم شدهه است در کانادا . در کانادا مالیات های فدرال توسط آژانس عواید کانادا (CRA) جمع آوری می شود . با جعبه همراه باشید تا تمامی نرخ مالیات در استان های مختلف کانادا را برایتان توضیح دهیم .

هم دولت فدرال هم دولت استانی برا درآمد افراد ساکن در کانادا ، مالیات بر درآمد وضع میکنند . در این شرایط دولت فدرال بخش اعظم مالیات های اخذ شده را دریافت میکند . دولت استانی نیز هر یک به اندازه ای اما با درصد های پایین تری ، جز کبک ، مالیات را دریافت میکنند .

نرخ مالیات برای دولت فدرال :

45.916 دلار :‌ 15 درصد

بین 45.916 تا 91.831 دلار: 20.5 درصد

بین 91.831 دلار تا 142.353 دلار: 26 درصد

بین 142.353 دلار تا 202.800 دلار: 29 درصد

و درآمدهای بالاتر از 202.800 دلار: 33 ردصد

نرخ مالیات بر درآمد در استان آلبرتا :

نخستین درآمد 126.625 مشمول 10 درصد مالیات است. 25.325 دلار بعدی مشمول 12 درصد؛ 50.650 دلار بعدی مشمول 13 درصد؛ 101.300 دلار بعدی مشمول 14 درصد و درآمدهای بالاتری از 303.900 دلار مشمول 15 درصد مالیت هستند .

نرخ مالیات بر درآمد در استان انتاریو :

درباره استان انتاریو و نرخ مالیات بر درآمد در این استان باید بگوییم که 42.201 هزار دلار مشمول 5.05 درصد مالیات است؛ بین 42 تا 84 هزار دلار مشمول 9.15 درصد؛ بین 84 تا 150 هزار دلار مشمول 11.16 درصد مالیات است؛ بین 150 تا 220 هزار دلار مشمول 12.16 درصد و درآمدهای باای 220 هزار دلار مشمول 13.16 درصد مالیات هستند.

نرخ مالیاتی در استان ساسکاچوان :

در این استان که کمی از دیگر استان ها و ایالت های کانادا ، متفاوت تر است ، درآمد 45 هزار دلاری مشمول 11 درصد مالیات است؛ بین 45 تا 128 هزار دلار مشمول 13 درصد و بالای 129 هزار دلار مشمول 15 درصد مالیات است.

به طور کلی کارکنان ، کارمندان و تمامی مشاغل باید مالیات را از فیش های حقوقی خود کسر کرده و آن را نیز محاسبه و پرداخت کنند .

نرخ مالیات در 3 استان مهم کانادا

بیشتر بخوانید :

اجاره خانه در شهر بزرگ تورنتو

مالیات بر درآمد در کانادا

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه